Formy úhrady

V agendě Formy úhrady se evidují formy úhrady používané ve firmě.

Formy úhrady

1. Forma úhrady

Nastavení formy úhrady
 • Formy úhrady nelze v aplikaci mPOHODA upravovat ani mazat.

  Chcete-li seznam rozšířit o novou formu úhrady či změnit nastavení stávající, proveďte příslušné operace v programu POHODA a spusťte synchronizaci dat. Stejným způsobem provedete i odstranění formy úhrady ze seznamu. Forma se smaže pouze v případě, že jste ji ještě v aplikaci mPOHODA nepoužili.

  Nezapomeňte všechny úpravy synchronizovat i na svá mobilní zařízení, abyste pracovali vždy s aktuálními formami úhrad.

 • Pro každou formu úhrady je samostatně nastaveno, zda ji lze použít na fakturách (vydaných a zálohových) a objednávkách a na prodejkách.

 • Na prodejku nelze zadat formu úhrady typu Cizí měna.

 • Na nově založený doklad se vkládá výchozí forma úhrady zadaná v agendě Nastavení dokladů. Je možné nastavit výchozí formu zvlášť pro faktury a objednávky a zvlášť pro prodejky.

 • Jednotlivým odběratelům lze v agendě Adresář nastavit různé formy úhrady. Vložením odběratele na doklad se pak automaticky nastaví i odběrateli přiřazená forma úhrady.

Najetím kurzoru myši na název formy úhrady v hlavním seznamu forem úhrad se zobrazí popis formy úhrady.

2. EET

 • Pokud u nějaké formy úhrady není nastaveno Forma úhrady vstupuje do EET, pak prodejka s touto formou úhrady nebude odesílána do Elektronické evidence tržeb.

  Nastavení vstupu formy úhrady do EET se provádí v programu POHODA a následnou synchornizací dat se přenáší do aplikace mPOHODA.

 • Detailnější informace o nastavení stavu EET na prodejce v závislosti na zvolené formě úhrady se dočtete v kapitole Elektronická evidence tržeb.

3. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Do exportu forem úhrad jsou vždy zahrnuty všechny záznamy. Není třeba je v programu POHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

 • V aplikaci mPOHODA nelze pracovat s formami úhrad typu Stravenka.

Vlastnosti synchronizace

 • Zjistí-li se při synchronizaci dat do programu POHODA, že forma úhrady použitá na dokladu již v programu POHODA neexistuje, nebude doklad importován. V programu POHODA v takovém případě vytvořte novou formu úhrady se stejným názvem a typem a přiřaďte jí použití pro daný typ dokladu. Další synchronizací dat se již doklad naimportuje.

Zpět na začátek