Licence

Agenda Licence slouží k rozdělování zakoupených uživatelských předplatných firmy mezi jednotlivé uživatele.

1. Uživatelské předplatné

V aplikaci mPOHODA rozlišujeme základní dvě verze mPOHODA Basic a mPOHODA Pro Pro funkce. Zakoupením jedné z těchto variant získáváte základní počet uživatelských předplatných (mCAL) - ve verzi Basic 2 mCAL, ve verzi Pro 5 mCAL.
V případě verze mPOHODA Pro můžete základní předplatné rozšířit o další uživatele zakoupením dalších mCAL nebo jej rozšířit na jiné IČ firmy nákupem mIČ, čímž získáte jedno uživatelské předplatné mCAL.

Celkový počet uživatelských předplatných firmy je tedy součet uživatelských předplatných získaných nákupem základní varianty aplikace mPOHODA a nákupem rozšíření mIČ a mCAL.

Zakoupené uživatelské předplatné se následně přidělí jednotlivým uživatelům aplikace mPOHODA v agendě Licence.

Správa licencí

Uživatel s přiděleným přepdlatným je oprávněn vystavovat a spravovat záznamy firmy (tzn. vytvářet, upravovat a mazat doklady, adresní záznamy apod.). Možnosti práce uživatele ve firmě můžete dále určit nastavením dalších omezení.

2. Správa předplatných firmou, která vede účetnictví jen sama sobě

 • Po nákupu varianty aplikace mPOHODA Basic nebo mPOHODA Pro založte v aplikaci svou firmu jedním ze způsobů popsaných v kapitole Vytvoření nové firmy na stránce Správa firem.

 • Následně pozvěte do firmy uživatele, kterým chcete dát do založené jednotky přístup.

 • Poté v agendě Licence v tabulce Seznam uživatelů s přidělenou licencí rozdělte mezi uživatele vaší firmy zakoupené uživatelské předplatné nastavením volby Licence. Spravovat licence může pouze administrátor firmy.

  Nad tabulkou je uveden přehled celkového počtu uživatelských předplatných, které jste si zakoupili, kolik z nich již bylo přiděleno a kolik je jich volných.

3. Správa předplatného firmou, která vede účetnictví klientům

 • Aby vaši klienti mohli používat aplikaci mPOHODA bez omezení a data synchronizovat do vašeho programu POHODA, musí být vlastníky jedné z placených verzí aplikace mPOHODA. Ideální variantou je zakoupení rozšíření mIČ pro IČ klienta, ke kterému získáte 1 uživatelské předplatné zdarma. Klient se tak nemusí o předplatné starat, veškeré úhrady a objednávky za něj vyřešíte vy jakožto účetní firma.

 • V případě, že klient potřebuje více uživatelských licencí, můžete mu je zajistit zakoupením rozšíření mCAL.

 • Následně vy jako účetní firma založte v aplikaci svou firmu jedním ze způsobů popsaných v kapitole Vytvoření nové firmy na stránce Správa firem.

 • Poté ověřte, že se váš klient registroval v aplikaci mPOHODA, založte mu v aplikaci firmu a pozvěte jej a další pracovníky klientské firmy do vytvořené jednotky.

  Pokud klientská firma už využívá aplikaci mPOHODA ve verzi Start, můžete tento bod přeskočit – hned druhý den po nákupu mIČ se automaticky jeho firma přepne do plné verze. Případně v agendě Nastavení firmy můžete předplatné vašeho klienta nechat zkontrolovat stisknutím tlačítka Ověřit licenci.

 • Ve své firmě v aplikaci mPOHODA v agendě Licence v sekci Přidat uživatele s licencí zadejte e-mail vašeho klienta, pod kterým je registrován v aplikaci a potvrzením tlačítkem Přidat mu přidělíte zakoupené uživatelské předplatné (přidělíte mu tak právo neomezeně vystavovat doklady a využívat funkce verze Pro Pro funkce).

  Tento uživatel se následně zobrazí v tabulce Seznam uživatelů s přidělenou licencí, prostřednictvím které můžete v budoucnu rozložení uživatelských předplatných upravit.

  Nad tabulkou je uveden přehled celkového počtu uživatelských předplatných, které jako účetní firma vlastníte, kolik z nich již bylo přiděleno a kolik je jich volných.

  Vy jako vlastník varianty mPOHODA Pro získáváte v základu 5 uživatelských předplatných. V případě, že je v aplikaci mPOHODA nevyužijete pro své vlastní zaměstnance, můžete volné uživatelské předlatné přiřadit jakémukoliv uživateli z vašich klientských firem vlastnících mIČ.

 • Váš klient po otevření své firmy v aplikaci mPOHODA uvidí v agendě Nastavení firmy označení varianty aplikace jako mPOHODA mIČ. Aplikace se však chová jako v případě varianty mPOHODA Pro.

  V agendě Licence klient vidí, kteří ze zaměstnanců firmy mají přidělené předplatné. Klient nemůže předplatné spravovat - tato možnost přísluší pouze vám jako administrátorovi firmy, která předplatné zakoupila.

4. Sdílení předplatného

Uživatel, kterému bylo přiděleno předplatné získává uživatelské předplatné ve všech firmách zavedených v aplikaci mPOHODA, do kterých má tento uživatel přístup.

Pouze firma, která mu předplatné udělila mu může předplatné odebrat. Ostatní firmy nemohou tomuto uživateli jeho předplatné spravovat – pouze uživatele vidí v seznamu uživatelů s přidělenou licencí.

Předplatné tohoto uživatele se nezapočítává do počtu rozdělených předplatných v ostatních firmách.

Uživatel František Fučík jako OSVČ má svoji firmu zavedenou v aplikaci mPOHODA, pro kterou si zakoupil variantu mPOHODA Basic a kde má přidělené předplatné, aby mohl vystavovat a spravovat záznamy své firmy. Zároveň je pan Fučík majitelem firmy Fučík s.r.o. a je tedy v aplikaci mPOHODA uživatelem firmy Fučík s.r.o. a má tedy do této firmy přístup. Firma Fučík s.r.o. si zakoupila variantu mPOHODA Pro, čímž získala 5 uživatelských předplatných. Tím, že pan Fučík již uživatelské předplatné získal, nemusí mu firma Fučík s.r.o. předplatné přidělovat. Pan Fučík je ve správě předplatných firmy Fučík s.r.o. označen jako uživatel s přiděleným předplatným. Firma Fučík s.r.o. však není oprávněna jeho předplatné spravovat, a proto je v tomto případě volba Licence pro firmu Fučík s.r.o. nedostupná. Firma tak může svých 5 zakoupených uživatelských předplatných rozdělit mezi jiných pět dalších uživatelů firmy.

Správa předplatného

Zpět na začátek