Nastavení upomínek

Agenda Nastavení upomínek slouží k nastavení parametrů pro vystavování upomínek - výzev k zaplacení splatných faktur.

Nastavení upomínek

1. Nastavení upomínek

Minimální částka upomínky

V sekci Nastavení upomínek faktur v poli Minimální částka upomínky v Kč zadejte částku, pod jejíž limit neuhrazené faktury nechcete upomínat. Pokud bude aktuální dlužná částka faktury nižší než tato částka, nebude možné k nesplacené faktuře upomínku vystavit.

U neuhrazených faktur v cizí měně se s minimální částkou upomínky porovnává dlužná částka faktury evidovaná v tuzemské (účetní) měně.

Upomínání zálohových faktur

V aplikaci mPOHODA lze volitelně upomínat také zálohové faktury. Chcete-li vystavovat upomínky i k neuhrazeným zálohovým fakturám, aktivujte v nastavení volbu Upomínat zálohové faktury. Poté bude na zálohové faktuře na záložce Upomínky aktivní povel Přidat upomínku Přidat upomínku, jehož prostřednictvím vytvoříte k dané zálohové faktuře novou upomínku.

Aktivace upomínek a lhůta pro vytvoření upomínky

V aplikaci mPOHODA lze vystavit k neuhrazené faktuře až 3 upomínky, přičemž volitelně si můžete určit, zda chcete pro faktury využívat druhého a třetího upomenutí nebo po vystavení upomínky prvního stupně již rovnou přistupujete k jiným krokům zajištění úhrady splatné pohledávky odběratele.

Vytváření upomínky 1. stupně je tedy vždy aktivní, generování upomínky druhého a třetího stupně aktivujte volbou Vytvářet 2. upomínku, resp. Vytvářet 3. upomínku.

Vytváření upomínek 2. a 3. stupně můžete kdykoliv vypnout. Již vytvořené upomínky 2., resp. 3. stupně zůstanou zachovány.

V polích Lhůta 1. upomínky, Lhůta 2. upomínky a Lhůta 3. upomínky nastavte počet dní, po jejižch uplynutí odběrateli zasíláte další upozornění na neuhrazenou fakturu.

  • Lhůta 1. upomínky - 1. upomínka se vystavuje po uplynutí uvedeného počtu dní od data splatnosti faktury

  • Lhůta 2. upomínky - 2. upomínka se vystavuje po uplynutí uvedeného počtu dní od vystavení 1. upomínky

  • Lhůta 3. upomínky - 3. upomínka se vystavuje po uplynutí uvedeného počtu dní od vystavení 2. upomínky

V případě, že na neuhrazené faktuře vyvoláte povel pro vystavení upomínky a dle nastavení ještě neuplynula lhůta pro vystavení nové upomínky, systém nabídne vytvoření upomínky k aktuálnímu datu.

Texty tiskových sestav upomínek

V sekci Texty tiskových sestav upomínek můžete nadefinovat pro jednotlivé stupně upomínek texty, které se budou zobrazovat na tiskových sestavách Upomínka faktury v prodlení a Upomínka faktury v prodlení (anglicky).

Je-li volba aktivní, tisknou se na sestavách složené zásoby včetně svých položek. Není-li aktivní, pak se na sestavách tiskne složená zásoba bez uvedení svých položek. Podmínkou však je, že u všech položek je uvedena stejná sazba DPH a způsob výpočtu DPH. Není-li tato podmínka splněna, pak se na sestavě tisknou položky zásob i v případě zakázaného tisku položek.

2. Upomínky k fakturám v prodlení

Způsob vytvoření nové upomínky, tisk a odeslání upomínky e-mailem jsou popsány v kapitole Upomínky k fakturám v prodlení pro vydané faktury. Upomínání zálohových faktur probíhá stejným způsobem jako u vydaných faktur.

Upomínat neuhrazené faktury je možné pouze ve verzi aplikace mPOHODA Pro Pro funkce.

Zpět na začátek