Uživatelé

Agenda slouží k evidenci uživatelů, kteří jsou oprávněni pracovat s danou účetní jednotkou.

Uživatelé

1. Seznam uživatelů

Seznam uživatelů je tvořen uživateli, kteří mají přístup do aktuálně otevřené jednotky. Ve firmě může uživatel zastávat jednu z následujících rolí:

 • uživatel je role, kterou automaticky získává každý nový uživatel firmy a jehož práce ve firmě může být omezena:

  základní omezení:

  • upravovat nastavení firmy

  • stahovat do XML souboru informace z adresáře a ceníku

  • provádět úkony určené pouze administrátorovi

  volitelná omezení (přístup přiděluje administrátor):

  • číst a upravovat doklady jiných uživatelů

  • pracovat se skladovými položkami (tj. položkami synchronizovanými z programu POHODA)

  • číst souhrnné statistiky

 • administrátor může provádět všechny operace a dále je pak, oproti běžnému uživateli, oprávněn:

  • upravovat nastavení firmy (údaje o firmě, nastavení dokladů, číselných řad, přidávat bankovní účty apod.)

  • pozvat jiného uživatele do firmy

  • odebrat uživatele z firmy

  • přidat a odebrat právo administrátora jiným uživatelům

  • měnit ostatním uživatelům výchozí nastavení

  • stahovat XML soubor s údaji z adresáře a ceníku

  • smazat firmu a obnovit jí do 14ti dnů

  • synchronizovat data s programem POHODA

2. Nastavení uživatele

Nastavení uživatele

Práce uživatele, který má ve firmě roli Uživatel, může být volitelně omezena z hlediska:

 • přístupu k dokladům jiných uživatelů

  • ve všech dokladových agendách jsou vidět pouze záznamy, které uživatel sám vytvořil

  • na záložce Doklady v dokladových agendách a agendách Adresář a Ceník nejsou zobrazeny svázané doklady vytvořené jinými uživateli

  • uživatel se nemůže přepnout na záznamy jiných uživatelů z informační plochy, pokud na ni má přístup

 • přístupu na informační plochu

  • uživatel na informační ploše nevidí souhrnné statistiky

 • přístupu ke skladům

  • položky ceníku patřící do skladu, ke kterému uživatel nemá přístup, nelze vložit do nového dokladu (uživatel nevidí položky v hlavní ani přenosové agendě Ceník)

  • pro vložení do dokladu se nenabízejí ani komplety a soupravy obsahující položky, ke kterým nemá uživatel přístup

  • nelze upravovat a mazat doklady obsahující položky s omezeným přístupem

  • do vydané faktury se nepřenese kompletní přijatá objednávka nebo zálohová faktura obsahující položky s omezeným přístupem

   Do faktury se vloží pouze ty položky zdrojového dokladu, se kterými je uživatel oprávněn pracovat. V případě kompletů a souprav je přenos povolen za předpokladu, že uživatel má přístup ke všem položkám tvořících danou složenou zásobu.

Nově příchozí uživatel do firmy má automaticky zakázán přístup k dokladům jiných uživatelů, ke skladům a k informační ploše.

Změna v omezení práce uživatele v aplikaci mPOHODA se na mobilních zařízeních projeví až v okamžiku volání API či provedení synchronizace dat. Doporučujeme tedy v případě změny nastavení uživatele na webovém rozhraní spustit na všech mobilních zařízeních synchronizaci dat. Pro optimální aplikaci omezení uživatele přejděte v případě starších mobilních klientů na verzi 3.4.

Jsou-li v aplikaci mPOHODA evidovány hotovostní pokladny, střediska a činnosti z programu POHODA, je možné každému uživateli nastavit vlastní výchozí hotovostní pokladnu, středisko a činnost. Středisko a činnost se pak automaticky předvyplní na nový doklad vytvářený pod daným uživatelským účtem. Zadaná výchozí pokladna se vloží na nový pokladní doklad, resp. fakturu s formou úhrady Hotově.

Pole pro výběr pokladny, střediska nebo činnosti je viditelné pouze, pokud byly příslušné záznamy importovány do firmy z programu POHODA.

Změnu jména, pozice nebo hesla může každý uživatel provést v nastavení svého profilu v agendě Nastavení účtu. Změna e-mailu není možná.

3. Pozvání nového uživatele

Přístup jiným uživatelům do účetní jednotky dáte zasláním pozvánky. Pozvánku lze odeslat následujícími způsoby.

 • V aplikaci mPOHODA v agendě Uživatelé v části Pozvat uživatele zadejte e-mailovou adresu uživatele a potvrzením Pozvat mu odešlete pozvánku.

  Pozvání nového uživatele
 • Pokud vy nebo vaše účetní vlastníte program POHODA, můžete pozvánku dalším uživatelům zaslat také přímo z programu POHODA.

Na zadanou e-mailovou adresu přijde uživateli e-mail s pozvánkou do dané firmy. Potvrzením pozvánky bude daný uživatel oprávněn v účetní jednotce pracovat. Pokud jste v aplikaci mPOHODA založili více účetních jednotek, jsou jiní uživatelé oprávněni vstoupit pouze do těch jednotek, kam jim byl umožněn přístup zasláním pozvánky.

Uživatelé, kteří pozvánku potvrdili, se zobrazí v seznamu uživatelů, kde jim můžete nastavit uživatelskou roli.

4. Odstranění uživatele z firmy

Zvolením povelu Odstranit dojde ke smazání zvoleného uživatele z firmy. Smazanému uživateli přijde informační email o tom, z jaké firmy byl odstraněn..

Ve firmě musí zůstat alespoň jeden administrátor.

Odstranění uživatele

Zpět na začátek