Aplikace mPOHODA

Jednoduchý způsob fakturování, díky kterému budete mít své podnikání kdykoliv a kdekoliv pod kontrolou.

Aplikace mPOHODA je nástroj pro vystavování faktur a dalších dokladů, jejich tisk a odesílání e-mailem či formou XML.

Aplikace je zároveň doplňkovým programem k programu POHODA, umožňující přenos vystavených dokladů do programu POHODA, kde dochází k jejich zatřídění mezi ostatní doklady a jsou připraveny k zaúčtování.

1. Podporované prohlížeče a operační systémy

Díky tomu, že lze k aplikaci mPOHODA přistupovat přes webové rozhraní z jakéhokoliv zařízení s internetovým připojením nebo z mobilních zařízení s operačním systém Android a iOS, na kterých je aplikace nainstalována, máte tak prakticky kdykoliv přehled o vystavených dokladech a kontrolu nad splatností faktur. Aplikace mPOHODA vám tak usnadňuje prodej v terénu.

Přehled podporovaných webových prohlížečů a mobilních operačních systémů
Webový prohlížeč Mobilní operační systém
Internet Explorer 9 (částečná podpora)
Internet Explorer 10 a novější
Google Chrome
Microsoft Edge
Opera
Safari pro Mac OS X
Safari pro Windows (částečná podpora)
Android - verze 4.4 a vyšší
iOS - verze 12.0 a vyšší

2. Podporované verze programu POHODA

Minimální podporovaná verze programu POHODA, se kterou aplikace mPOHODA komunikuje je rel. 12400. Doporučujeme však komunikaci spouštět na verzi programu POHODA, rel. 12500, resp. jeho nejnovější aktualizaci.

V případě, že ve vaší firmě pracujete s výdejkami, je vyžadována minimální verze programu POHODA, rel. 12404.

Nápověda k aplikaci mPOHODA se vztahuje vždy k atuální verzi programu POHODA.

3. Typy uživatelů aplikace mPOHODA

Aplikace mPOHODA je vhodná pro následující typy uživatelů:

  • pro firmy mající program POHODA, jejichž pracovníci potřebují vystavovat doklady přímo u zákazníků, v terénu,

  • pro firmy a drobné živnostníky, kteří nemají program POHODA, ale program POHODA vlastní jejich účetní. Díky spolupráci programu POHODA s aplikací mPOHODA je předání dokladů k zaúčtování mezi podnikatelem a účetní rychlé a jednoduché.

4. Registrace nového uživatele

Abyste mohli aplikaci mPOHODA využívat, je nutné se nejprve do aplikace registrovat.

Na úvodní stránce aplikace mPOHODA zvolte v pravém horním rohu povel Registrovat, zadejte registrační údaje, vyplňte informace o vaší firmě a vše odešlete kliknutím na tlačítko Registrovat.

Účetní, kteří si vytvářejí registraci pro přístup k datům klientů, kterým vedou účetnictví, zadávájí informace o své účetní firmě.

Registrační formulář

Na zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail, jehož potvrzením se registrace stává platnou a je možné se následně do aplikace přihlásit.

Odesláním registračních údajů souhlasíte s Podmínkami užívání aplikace mPOHODA.

Než se do aplikace mPOHODA přihlásíte na svém mobilním zařízení, je nutné nejprve ve webovém rozhraní aplikace založit novou firmu, případně vyčkat na zaslání pozvánky do již existující firmy. Teprve poté bude možné pracovat v mobilní aplikaci. Vytvoření nové firmy, resp. zaslání a přijetí pozvánky jsou popsány v následujících kapitolách.

5. Přihlášení uživatele

Uživatel se do aplikace mPOHODA přihlašuje e-mailem a heslem zadanými při registraci. Zadané přihlašovací údaje potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

Přihlášení je možné zabezpečit také ověřovacím kódem.

Zatržením volby Zapamatovat uživatele si zvolený prohlížeč pamatuje přihlášeného uživatele do doby jeho odhlášení se z webového rozhraní aplikace, resp. do doby vypršení lhůty, po kterou má prohlížeč uloženy tyto údaje v paměti. V praxi to pak znamená, že opětovným otevřením prohlížeče a spuštěním aplikace mPOHODA nebude po uživateli vyžadováno zadání přihlašovacích údajů.

Přihlašovací stránka

Pokud jste zapomněli přihlašovací heslo, klikněte na přihlašovací stránce na odkaz Zapomněli jste heslo?.


Po přihlášení může uživatel otevřít jakoukoliv jednotku, ke které má přístup. Pokud není uživatelský účet spojen s žádnou jednotkou, je třeba nejprve novou firmu vytvořit.

6. Vytvoření nové firmy

Není-li uživatelský účet spojen s žádnou jednotkou, pak se po přihlášení do aplikace zobrazí průvodce zavedením nové firmy. Po jeho dokončení je vytvořena nová jednotka, ve které je možné vystavovat doklady.

Další způsoby jak v aplikaci mPOHODA vytvořit novou firmu jsou popsány v kapitole Vytvoření nové firmy na stránce Firmy.

7. Pozvání uživatelů do firmy

Přístup jiným uživatelům do účetní jednotky dáte zasláním pozvánky.

8. Práce s doklady

V jednotce lze vytvářet různé typy dokladů, které jednoduše vytisknete nebo odešlete e-mailem, případně je stáhnete ve formátu XML.

Přehled o neuhrazených fakturách, nevyúčtovaných zálohách, obratech firmy, odběratelů a další údaje poskytuje v přehledném zobrazení informační plocha.

Seznam podporovaných bluetooth tiskáren pro tisk paragonů (pokladní doklad, prodejka) je uveden na webových stránkách firmy STORMWARE s.r.o. v sekci Tiskárny pro mobilní zařízení.

Doklady vytvořené ve webovém rozhraní se synchronizací přenášejí na mobilní zařízení. Doklad vytvořený na mobilním zařízení s připojením k internetu je po svém uložení automaticky odeslán na server a je tak okamžitě vidět i ve webovém rozhraní aplikace. Pokud je doklad vytvořen na mobilním zařízení bez připojení k internetu, dochází k jeho synchronizaci na server až po spuštění synchronizace v mobilním zařízení.

Bližší informace o jednotlivých typech dokladů se dočtete v nápovědě k danému dokladu.

9. Odhlášení uživatele

Z aplikace se uživatel odhlašuje povelem Odhlásit. Povel je uveden v menu pod profilem přihlášeného uživatele.

Odhlášení uživatele

10. Podpora

Zákaznická podpora - hotline: 567 117 711

Zákaznická podpora - e-mail: hotline@stormware.cz

Zasílání požadavků a námětů: mpohoda@stormware.cz

www.stormware.cz

www.mpohoda.cz

Zpět na začátek